Minđuše MZA4

MZA4
Minđuše u obliku kruga i elipse sa cirkonima